Yasmin Gate – Lips (Feat. Douglas McCarthy)

Lips Official Video by Yasmin Gate Feat. Douglas McCarthy. Original track by Yasmin Gate, Douglas McCarthy, Keith Ruggiero & Migue Garcia.